Analyser

HIV-1 Western blot

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.
Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Analysen kan ikke rekvireres. Supplerende analyser utføres etter vurdering av lege ved Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Oppbevaring og forsendelse 

Serum / ETDA-plasma kan lagres i 2-8 ºC opptil 2 uker.
Repetert frysing/ tining av prøvemateriale er ikke anbefalt, da det kan påvirke kvaliteten på resultatene.

Undersøkelsesprinsipp 

Diagnostics HIV BLOT 2.2 er et kvalitativt enzym immunoassay for invitro bestemmelse av

antistoffer mot HIV-1 og HIV-2 i humant serum og plasma.

Analysen utføres på ProfiBlot 48.

Svar 

Negativ / Inkonklusiv / Positiv

Alle svar kommenteres av lege.

Svartid 

3-6 uker.

Analysen utføres ca 1 x pr mnd.

Tolkning 

Alle svar kommenteres av lege.

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS