Analyser

HIV-1 RNA kvantitering

  Sendeprøve: St.Olav
04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved kjent HIV-infeksjon. Skal ikke benyttes til primærdiagnostikk av HIV-infeksjon.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma, spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HIV-1 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

St.Olav Hospital

Svar 

HIV RNA (kopier/mL)

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.