Brannskaden

10.01.2023Versjon 0.2

1. Tidspunkt for første pasient

 

Første pasient
Mandag 08:30
Tirsdag 09:00
Onsdag 08:30
Torsdag 08:30
Fredag 09:15
Lørdag 10:00
Søndag 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hvem møter?

 • Brannskaden
  • Plastikkirurgisk overlege Brannskaden
  • Sykepleier A-vakt Brannskaden
  • Pasientansvarlig sykepleier
 • KSK
  • Intensivoverlege Brannskaden
 • Traumesenteret
  • Traume for-/bakvakt
  • Traumekoordinator
  • Rehabiliteringslege
 • Andre
  • Aktuelle spesialiteters bakvakter
  • Radiolog, dersom bilder ønskes demonstrert
  • Fysioterapeut

 

3. Hvor møter vi?

 • Møterom, Brannskaden, 5. etasje.

 

4. Innhold.

 • Plastikkirurg Brannskaden presenterer anamnese, forløp, kliniske funn og resultater av undersøkelser og lab.
 • Bestemme behandling for neste døgn
  • Tromboseprofylakse versus cyklokapron (hvis < 3 timer fra skade)
  • Smertelindring
  • Nasogastrisk sonde
  • Blodtrykksgrenser
  • Fysioterapi
 • Bestemme hvilke supplerende undersøkelser som skal gjøres;
  • Overlege anestesi Brannskaden eller plastikkirurg Brannskaden rekvirerer
   • PiCCO?
   • Ekko cor, ultralyd abdomen?
   • Bronkoskopi?
   • TEG?
   • Trykkmåling i ekstremiteter? Compartmentsyndrom?
   • Radiologiske undersøkelser?
  • Andre fagspesifikke undersøkelser (bestillende spesialist rekvirerer selv)
 • Konklusjon med tentativ plan for de neste fem døgn
  • Bakvakt i gjeldende spesialitet rekvirerer eventuell operasjon i Orbit og varsler operasjonspersonell ved sin seksjon
  • Avtale ny traumevisitt neste dag, hvis nødvendig

 

5. Lage notater i DIPS.

 • Overlege anestesi Brannskaden eller plastikkirurg Brannskaden lager en oppsummering av punkt 5 over.
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Branntraume» - > Enter
 • Traume for-/bakvakt gjør tertiærundersøkelse og lager eget notat, samt rekvirerer eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser som følge av tertiærundersøkelsen.
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Tert» - > Enter
 • Øvrige bakvakter lager egne notater med sine faglige vurderinger som Tilsynsnotat
 • Gå til avsnitt
 • Lukk