Analyser

Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn

11.06.2024Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetakning 

  • Deltagelse i NAPIC-studien.
  • Immunsuprimerte/alvorlig syke barn.
  • Obs: Analysen er kostbar

Prøvemateriale 

NasofarynksprøveUTM -rør med pensel

Farynksaspirat

Trachealaspirat

Mikrobiologiske agens 

Virus

Adenovirus

Coronavirus 229E

Coronavirus HKU1

Coronavirus OC43

Coronavirus NL63

MERS (besvares, men svaret går IKKE til rekvirent)

Human Metapneumovirus

Human Rhinovirus/Enterovirus

Influenza A

Influenza A/H1

Influenza A/H1-2009

Influenza A/H3

Influenza B

Parainfluenza 1

Parainfluenza 2

Parainfluenza 3

Parainfluenza 4

RSV

SARS CoV-2

Bakterier

Bordetella pertussis

Bordetella parapertussis

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Tolkning 

Mange virale agens i analysepanlet finnes også hos friske barn, og tolkning av funn bør gjøres med forsiktighet.

Utførende laboratorium. 

Ålesund

Molde

Analysemetode 

PCR - FilmArray

Referanseområde  

Påvist/Ikke påvist