Biopsimateriale

12.12.2023Versjon 0.4

Prøvetakingsutstyr 

Stuart transportagar eSwab Blodkulturflasker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kan benyttes til små biopsier dersom en mangler Stuarts medium.
  • Homogeniosert vev/biopsier tatt på operasjonsstue.
  • Abcessmateriaøe tatt ved steril punksjon.

Prøvetaking 

  • Prøver som tas utenfor operasjonstuen eller i primærhelsetjenesten bør sendes på stuarts medium.
  • Små biopseier fra primærhelsetjenesten kan legges i et eSwab-rør om man ikke har tilgang på stuarts medium.
  • Prøver tatt på operasjonsstuen anbefales homogenisert og overført til blodkulturmedium direkte etter prøvetakning, Se:ID 39876 - EQS
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelse.

Forsendelse 

Stuarts transportagar - Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

 

Blodkulturflasker settes umiddelbart i inkubator ved med.biokjemi.