Analyser

Cytomegalovirus-IGRA (cellulær immunitet mot CMV)

  Sendeprøve: OUS, rikshospitalet
12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Måling av CMV-spesifikk CD8+ T-celle immunitet ved terapisvikt under antiviral behandling. Det er to hovedgrunner til terapisvikt; utvikling av resistensmutasjoner og manglende T-celleimmunitet. Se også Cytomegalovirus resistensbestemmelse og Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Fullblod tas på spesialglass, se Blod til IGRA (TB og CMV)

Rekvirering  

Kan ikke rekvireres elektronisk, bruk Papirrekvisisjon

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Frem til inkubering må prøven oppbevares i romtemperatur og ikke i kjøleskap
  • Etter sentrifugering kan ferdig forbehandlet plasma oppbevares i 28 dager ved 2-8°C, eller ved -70°C for lengre perioder

Undersøkelsesprinsipp 

QuantiFERON-CMV er en test for påvisning av spesifikk CD8+ T-celle-reaktivitet mot 22 peptidantigener fra CMV-proteinene pp28, pp50, pp65, IE1, IE2 og gB. Stimulerte CMV-spesifikke CD8+-T-celler frigjør IFN-γ som påvises kvantitativt ved ELISA.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Inkonklusiv / Positiv

Alle svar kommenteres av lege basert på oppgitte kliniske opplysninger og evt. tidligere prøvesvar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 23,3%. Usikkert måleområde 0.11 - 0.29 IU/ml.

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 03.06.21

Tolkning 

Positiv test: En positiv test viser at det foreligger spesifikk, cellulær immunrespons (CD8+ T-cellemediert) mot CMV. Terapisvikt ved antiviral behandling av CMV kan også skyldes utvikling av resistens mot det antivirale middelet.

 

Negativ test: Testen vil være negativ hos personer som ikke har vært infisert med CMV. Testen kan også være negativ hos tidligere CMV-infiserte pasienter med langtkommen immunsvikt eller ved immunkompromitterende behandling, hos barn med umoden cellulær immunitet og i tidlig fase av infeksjonen.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.