Cuff-sutur og SLAP operasjon i skulder, fremre korsbånd, patellaluksasjon og omfattende meniskkirurgi i kne

02.11.2023Versjon 0.6

Preoperativt 

 • "Tung" premedikasjon: Paracetamol, Dexametason og OxyContin. Unngå Celebra i premedikasjon - om mulig, gi heller Ketoraloc perioperativt pga bedre analgetisk effekt.
 • Antibiotika ordinert av kirurg (Cefalotin 2g iv).
 • Kirurgen kan forordne Fragmin 2500 IE sc (korsbånd) som settes av pasient selv med supervisjon/opplæring av Postop.sykepleier.

Anestesi/kirurgi 

 • Skulder: GA + lokal, evt. interscalen blokade (avtal med kirurg)
 • Kirurg ønsker MAP ned mot 60 mmHg for godt innsyn ved skulderartroskopi.
 • Kne: GA + lokal, evt. nerveblokade
  • Femoralblokk KUN på inneliggende pasienter pga risiko for falltraume i forbindelse med hjemreise
  • Femoraltriangelblokade +/- iPACK har god analgetisk effekt ved stor knekirurgi.

 

Ved disse operasjonene skal pasienten ALLTID blærescannes før vekking

 

Bruk I-Gel, evt. intubasjon dersom det planlegges lange operasjoner på pasient med BMI > 30.

 

Gi paracetamol iv dersom pasienten ikke har fått dette før operasjonen.

Ved regional blokade 

 • Alltid samtale med pasient angående mulighet for rebound og tiltak når blokaden går ut. Pasient får med seg skriftlig informasjon om hvordan forholde seg til blokade (finnes på postop)
 • Husk regelmessig multimodal analgesi/antiinflammatorisk behandling fra pasienten kommer til postop.
 • Fatle brukes etter interscalenblokade
 • Avlastning med krykker etter eventuell femoralblokade.
 • Dersom pustevansker (mistanke om diafragma parese) legges pasient inn og vurderes for evt. rtg. thorax. Vanligvis grunnet phrenicusparese. Ultralyd pleura/lunge kan ved behov raskt påvise/avkrefte pneumothorax.

Postoperativ smertelindring etter at blokade er gått ut 

 • Der er særdeles viktig at pasient og evt. en pårørende informeres GRUNDIG både muntlig og skriftlig om videre smertelindring peroralt. Dette fordi smertene etter større kne- og ikke minst skulderkirurgi kan være svært sterke og derfor vil kreve høy beredskap hos pasienten hjemme. Hvis slik beredskap antas ikke å kunne fungere hjemme må pasienten vurderes innlagt. Dersom behov for innleggese av OT-pasientet skal postop. smertebehandling ordineres i MEONA, i tillegg skal postop. smerteskjema følge pasienten og brukes på post.
 • Kirurg lager elektronisk resept på aktuelle analgetika til bruk hjemme.