Brannsårenes dybde og utbredelse

12.02.2020Versjon 1.0

Dokumentasjon 

Alle brannskader skal fotograferes med digitalkamera. Bilder av sårområder bør så snart praktisk mulig legges inn i elektronisk journal (DIPS).

 

Skadet områder bør også markeres på et Skjema for angivelse av brannsårdybde.pdf. Et nøyaktig utfylt skjema gir ved større brannskader bedre oversikt enn et stort antall enkeltbilder av mindre hudområder.

Klinisk evaluering av brannsårdybde 

Bedømming av brannsårenes dybde er vanskelig og krever erfaring. Tabellen nedenfor gir en viss veiledning i klinisk bedømmelse av skadedybde.

 

NB: Ved delhudsskade endrer utseendet seg ofte de første par dagene. Det kan derfor være nyttig med en revurdering av skadedybde dag 2 eller 3.

 

DYBDE OVERFLATE SIRKULASJON SMERTE-SANS FARGE
Epidermal

Tørr

Blemmer: -

Ødem: -/+
Normal Smerter: + Rød ++

Overfladisk dermal

(= overfladisk delhud)

Fuktig ++

Blemmer: +

Ødem: +   

Normal /

noe nedsatt

Smerter: +++ Rød ++ til blek

Dyp Dermal

(=dyp delhud)

Fuktig +

Blemmer +

Ødem +
Nedsatt Smerter: ++ Rød ++

Subdermal

(= fullhud)

Fuktig +/-

Tørr og læraktig
Opphevet Smerter: +/-

Varierende:

"Livløst", hvitlig,

intenst rød, sotet,

forkullet

 

Epidermal skade vil tilhele uten spesiell behandling i løpet av dager.

 

Dermal skade/delhudsskade vil, dersom den er overfladisk, tilhele på mindre enn 14 dager. Ved ukomplisert tilheling vil den etterlate ubetydelige arr. En dyp delhudsskade trenger mer enn 14 dager på tilheling og kan etterlate betydelige arrproblemer. Dype delhudsskader bør som oftest eksideres og transplanteres, da dette medfører mindre arrproblemer.

 

Subdermal skade/fullhudsskade skal i alle tilfelle eksideres. Dersom skaden er liten, kan det gjøres direkte lukning. Ved større skader kreves eksisjon og delhudtransplantasjon.

Brannsårenes utbredelse (areal): 9-er regelen (voksne) 

Ved mer utbredte brannskader er det relevant å uttrykke hvor stor prosentvis andel av kroppsoverflaten som er skadet, også fordi skadeutbredelse har en vesentlig betydning for væskebehov.

 

For beregning av skadens andel av kroppsoverflaten vil en hos voksne ofte komme langt ved å bruke "9-er regelen" (se figuren).

 

For skader som ikke nøyaktig tilsvarer en anatomisk region, har det for praktiske formål vært nyttig å regne at pasientens håndflate (med samlete fingre) representerer omtrent 1% av pasientens kroppsoverflate. (En måling hos 70 pasienter og ansatte på et sykehus fant dog  at areal for håndflate og fingre utgjorde 0,8% av kroppsoverflaten hos menn og 0,7% hos kvinner.) 

 

Hos en voksen pasient med brannskade på en overekstremitet, men der uskadet areal på ekstremiteten tilsvarer omtrent tre (av pasientens) håndflater, kan en regne skadet areal som 9% - 3% =6 % av kroppsoverflaten.

 

Dersom pasienten har sår i ansikt og på hals: sjekk også for brannskade i hodebunn. Barber eventuelt bort hår på skadete områder i hodebunn.

 

NB ! Epidermal skade tas ikke med i arealberegningen.  

Areal av ulike kroppsdeler
Areal av ulike kroppsdeler Pasientens håndflate, inkludert samlete fingre, tilsvarer knapt 1% av kroppsoverflaten
Pasientens håndflate, inkludert samlete fingre, tilsvarer knapt 1% av kroppsoverflaten

Ulike kroppsdelers andel av kroppsoverflaten 

Tabellen nedenfor kan brukes for en mer detaljert beregning av skadet areal som prosentvis andel av kroppsoverflaten, både for voksne og for barn i ulike aldersgrupper.

 

Område

0-1 år

1-4 år

5-9 år

10-14 år

15 år

Voksen

Overfladisk dermal skade

Dyp dermal skade

Subdermal skade

Totalt skadet areal

Hode

19

17

13

11

9

7

 

 

 

 

Hals

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

Ant. truncus

13

13

13

13

13

13

 

 

 

 

Post. truncus

13

13

13

13

13

13

 

 

 

 

Hø. sete

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

Ve. sete

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

Genitalia

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Hø overarm

4

4

4

4

4

4

 

 

 

 

Ve overarm

4

4

4

4

4

4

 

 

 

 

Hø underarm

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

Ve underarm

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

Hø hånd

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

Ve hånd

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

Hø lår

5,5

6,5

8

8,5

9

9,5

 

 

 

 

Ve lår

5,5

6,5

8

8,5

9

9,5

 

 

 

 

Hø legg

5

5

5,5

6

6,5

7

 

 

 

 

Ve legg

5

5

5,5

6

6,5

7

 

 

 

 

Hø fot

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

 

 

 

Ve fot

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

 

 

 

Totalt:

 

 

 

 

Referanser 

Rossiter ND, Chapman P, Haywood IA. How big is a hand? Burns. 1996; 22: 230-1.