Analyser

Importfeber Hurtigtest (Global fever panel)

25.03.2024Versjon 1.0

Viktig informasjon ved mulig P4-mikrobe 

Ved primær mistanke om P4-mikrobe (Krim-Kongo hemoragisk febervirus, Marburgvirus, Ebolavirus, Lassavirus), skal prøven sendes direkte til FHI. Dette må avtales med mikrobiologisk beredskapsvakt FHI, telefon 95 21 49 93 (døgnbemanning).

 

Viktig: Hemoragisk feber er meldings- (MSIS) og varslingspliktig. Enhver helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen per telefon. Dersom man ikke når kommuneoverlegen, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne smittevernvakt direkte (tlf. 21 07 63 48).

Indikasjon 

Utredning av pasienter med importfeber og/eller med mistanke om aktuell infeksjon med bakterier, virus eller blodparasitter som dekkes av FilmArray Global Fever Panel (se oversikt under "Undersøkelsesprinsipp" lengre ned).

Rekvirering 

Analysen kan kun rekvireres av lege ved å ringe vakthavende mikrobiolog.

Prøvemateriale 

EDTA fullblod.

Minimum 200 µL.

Smitterisikogruppe (BSL-nivå) 

Smitterisikogruppe 4

Smitterisikogruppe 3

Smitterisikogruppe 2

Krim-Kongo hemoragisk febervirus

Chikungunyavirus*

Zikavirus

Ebolavirus

Denguevirus

Leishmania spp.

Marburgvirus

Vestnilvirus

Leptospira spp.

Lassavirus

Gulfebervirus

Francisella tularensis

 

Bacillus anthracis

Salmonella enterica serovar Paratyphi A

 

Salmonella enterica serovar Typhi*

 

 

Yersinia pestis

 

 

Plasmodium spp.*

 

*Fra Lovdata Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer : «Smitter normalt ikke gjennom luften.»

Oppbevaring og forsendelse 

 • Vennligst bruk papirrekvisisjon med tydelig angitt klinisk informasjon og direkte telefonnummer, og godt merket prøvebeholder (transporthylse).
 • Prøven leveres direkte til utførende laboratorium og kun etter forhåndsavtale.

Undersøkelsesprinsipp 

Syndrombasert multipleks polymerasekjedereaksjon (PCR).

 

Følgende bakterier rapporteres:

 • Bacillus anthracis
 • Francisella tularensis
 • Leptospira spp.
 • Salmonella enterica serovar Typhi
 • Salmonella enterica serovar Paratyphi A
 • Yersinia pestis

 

Følgende virus rapporteres:

 • Chikungunyavirus
 • Krim-Kongo hemoragisk febervirus
 • Denguevirus
 • Ebolavirus
 • Lassavirus
 • Marburgvirus
 • Vestnilvirus
 • Gulfebervirus
 • Zikavirus

 

Følgende parasitter (protozoer) rapporteres:

 • Leishmania spp.
 • Plasmodium (malaria) spp.
  • P. falciparum
  • P. vivax/ovale

Svar 

Påvist/ikke påvist for hver analytt.
Svar ringes også til rekvirent, angi derfor telefonnummer ved rekvirering.

Svartid 

Tolkning 

Alle svar tolkes og ringes ut av lege.

Negativ PCR utelukker ikke aktuell eller nylig infeksjon, da viremifasen er kortvarig. Ved klinisk mistanke anbefales oppfølgingsprøve, for eksempel serologi.

Merknader 

 • Alle funn unntatt chikungunyavirus, Leptospira og Leishmania er meldepliktige
 • Hemoragisk feber er meldings- (MSIS) og varslingspliktig. Enhver helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen per telefon. Dersom man ikke når kommuneoverlegen, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne smittevernvakt direkte (tlf. 21 07 63 48).

Akkreditering 

Analysen er ikke akkreditert.