Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Tick-borne encephalitis virus IgG

05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om encefalitt etter opphold i endemisk område for TBE-virus.

Se også Tick-borne encephalitis virus (TBE, skogflåttencefalittvirus) og Flåttbåren encefalitt (Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS)).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å oppgi opphold i endemisk område for TBE og tid siden siste mulige smittedato.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemsik analyse på automatisk analyseplattform, VirClia, Diagen.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Ta kontakt med laboratoriet på tlf.nr. 22 11 88 57, ved behov for raskt svar.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Merknader 

Påvist infeksjon med TBE-virus (skogflåttencefalitt) er nominativt meldepliktig til MSIS (gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.