EDTA-plasma

10.04.2024Versjon 1.3

Prøvetakingsutstyr 

 

 

Prøvevolum 

Varierende, se den enkelte analysen.

Prøvebehandling 

 • PPT-rør og andre EDTA-rør med gel (Vacuette etc.) sentrifugeres i henhold til gjeldende pakningsvedlegg innen 6 timer etter prøvetaking.
 • Alternativt EDTA-rør uten gel sentrifugeres i henhold til gjeldende pakningsvedlegg innen 6 timer etter prøvetaking og plasma avpipetteres til sterilt polypropylenrør med skrukork.

Prøvens holdbarhet 

For HCV RNA og HIV RNA:

 • Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 72 timer
 • EDTA-fullblod: 6 timer
 • Avpipettert EDTA-plasma: 5 døgn

 

For HBV DNA og CMV DNA:

 • Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 5 døgn
 • EDTA-fullblod: 24 timer
 • Avpipettert EDTA-plasma: 5 døgn

 

Oppbevaring av plasma:

 • 1 dag i romtemperatur
 • 5 dager i kjøleskap (2-8°C)
 • For lengre oppbevaring, fryses ved -20 °C

 

For plasmaprøver til kvalitative virusanalyser er ingen spesielle krav til transporttid utover at prøvematerialet bør oppbevares kjølig frem til det sendes.

Forsendelse 

 • EDTA-rør med og uten gel kan transporteres ved 2 - 25ºC.
 • Avpipettert EDTA-plasma kan transporteres ved 2 - 25ºC eller frosset.
 • Slike analyser utføres ofte kun i normal åpningstid og prøver må derfor sendes slik at transport- og oppbevaringstid ikke overskrider holdbarhet pga helligdager og helg.