Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.4Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma

Minimum 200 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Rekvireres bestandig sammen med Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc) og Hepatitt B virus surface totalantistoff (anti-HBs)

Undersøkelsesprinsipp 

  • Ullevål: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.
  • Rikshospitalet: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for serologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Merknader 

For tolkning se Hepatitt B (HBV)

 

Hepatitt B-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.