Bordetella pertussis

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om kikhoste.

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og eventuelt dyrkning.

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Genteknologisk undersøkelse:

 

Serologisk undersøkelse:

Analyser 

Husk å angi sykdomsvarighet og vaksinasjonsstatus ved rekvirering av prøver, dette er avgjørende for analysevalg og tolkning.

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og eventuelt dyrkning

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Tolkning 

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer. 

 

Kikhostetoksin IgG påvises etter ca. 2-4 uker symptomvarighet.

Positivt resultat tolkes utifra opplysninger om aktuelle eller nylige kikhostesymptomer, tidligere sykdom og vaksinasjon.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.