Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av urin

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om komplisert og/eller residiverende cystitt
 • Mistanke om pyelonefritt og/eller urosepsis
 • Infeksjon uten fokus, sepsis av alle årsaker
 • Dyrkning uten symptomer: kun hos spesielle grupper.
 • Screening for asymptomatisk bakteriuri hos gravide og hos personer som skal til urologisk kirurgi


Spesielle forhold:

 • Hos pasienter med permanent kateter er det i utgangspunktet indikasjon for bakteriologisk urindyrkning kun dersom det er mistanke om pyelonefritt og/eller urosepsis
 • Det er ikke indikasjon for anaerob dyrking fra annet enn urin fra kunstig blære eller ved mistanke om abscesser i urinveiene.

Prøvemateriale 

 • Kort transporttid: Urin uten tilsetning.
 • Lang transporttid: Borsyreurin

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid: urin kan oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse og sendes uten tilsetning. Prøven er da holdbar i romtemperatur i 2 timer, og i kjøleskap i 24 timer.


Lang transporttid: urin tilsatt borsyre. Holdbarhet i romtemperatur er 48 timer.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Vekst av bakterier eller sopp angis med mengde og kommentar fra laboratoriet og relateres til kliniske opplysninger gitt. Beslutningsgrenser for hva som anses som signifikante funn er forskjellig for asymptomatisk og symptomatisk uvi slik at dette bør kommuniseres til laboratoriet.

Svartid 

Negative prøver uten vekst: Vanligvis 1-2 døgn.
Positive prøver med vekst: Vanligvis 2-3 døgn, men kompliserte prøver kan ta lengre tid.

Tolkning 

Ytre del av urethra og omliggende områder er kolonisert med normalflora, inklusive fekal flora. Mange av disse mikrobene er også i stand til å forårsake UVI.

Klinisk betydning er mellom annet avhengig av mengde bakterievekst.

 • Midtstrømsprøve og kateterprøve: Signifikant mengde > 10 000 cfu/mL (for inntil 2 mikrober)
 • Blærepunksjon: All vekst, dvs >100 cfu/mL oppfattes som signifikant (for inntil 3 mikrober)
 • Asymptomatisk bakteriuri (gravide): > 100 000 cfu/mL i to på hverandre følgende prøver

Merknader 

Akutt ukomplisert UVI: vanligeste funn E. coli (70-80%) og andre gram negative staver. Sjeldnere S. saprophticus, enterokokker og gruppe B streptokokker.

 

Komplisert UVI: Vanligest E. coli, men andre gram negative staver og enterokokker er også hyppige årsaker. Sjeldnere: Staphylococus aureus og Candida albicans.

 

Bakterier som er tvilsomt patogene, men som vokser som renkultur, vil også tillegges betydning.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.