Diabetes mellitus

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Kåre Birkeland


Definisjon 

Det henvises til diverse nivå 1- og nivå 2-prosedyrer (Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin/Endokrinologi) i E-håndbok.

 

Her gis en kortversjon av behandling av de akutte komplikasjonene hypoglykemi, diabetisk ketoacidose og hyperosmolært koma.