Helse Sørøst

15.09.2021Versjon 2.4

Eksterne telefonnumre 

Generelle numre

AHUS

67 96 00 00

OUS Aker

02770, valg 1

OUS Rikshospitalet

02770, valg 2

OUS Ullevål

02770, valg 3

OUS Radiumhospitalet

02770, valg 4

Diakonhjemmet sykehus

22 45 15 00

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Lovisenberg Diakonale sykehus

23 22 50 00

Sykehuset i Østfold, Fredrikstad

69 86 00 00

Sunnås sykehus

66 96 90 00

Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand

90 61 06 00

Vestre Viken HF (Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike)

03525

Sykehuset Innlandet (Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Tynset)

915 06 200

Sykehuset Vestfold Tønsberg

33 34 20 00

Sykehuset Telemark Skien

35 00 35 00

Oslo politikammer

02800

Helsetilsynet Oslo & Akershus

22 00 39 05

Helsedirektoratet

81 02 00 50