Femurfraktur - Distal

21.09.2021Versjon 1.6Forfatter: Arild Holmboe-Ottesen og Carl Erik Alm

Klinikk 

Bimodal insidenskurve etter alder med høyenergitraume hyppigst hos yngre og lavenergi hos eldre. Smerter, hevelse, patologisk bevegelighet, feilstilling og krepitasjon.

Diagnostikk 

Rtg. front og side av kne og distale femur Hoffafrakturer oversees hyppig på konvensjonelle røntgenbilder. CT skal tas av alle distale femurfrakturer for bedre kartlegging av eventuell intraartikulær frakturaffeksjon

Klassifikasjon 

AO. Ev. åpen skade etter Gustilo/Anderson.

Ledsagende skader 

Høyenergiskade gir ofte tilleggsskader som ytterligere fraktur i ekstremiteten. Obs! Kar-/nerveskader. Distal nevrovaskulær status undersøkes og dokumenteres i journal.

Behandling 

Preoperativ stabilisering med gips. Ved stor bløtdelsskade, åpen fraktur etter høyenergiskade og som ”damage control orthopaedics” etter multitraume utføres temporær overbroende ekstern fiksasjon. Ved åpne frakturer uten bløtdelsdefekt der leddfragmentene er tilgjengelige for anatomisk reposisjon og stabil fiksasjon vurderes dette sammen med sårrevisjon, lukking og anleggelse av ekstern fiksasjon

 

Operativ behandling

Ekstraartikulære brudd

Fikseres med VA-LCP Condylar Plate. Alternativt retrograd margnagle.

 

Dislokerte intraartikulære brudd

  • B-frakturer: Opereres med interfragmentær kompresjon og buttressplate.
  • C- frakturer: Reponeres åpent med absolutt stabil osteosyntese av leddfragmentene kombinert med overbroende plateosteosyntese til diafysen (VA-LCP Condylar Plate, obs platens arbeidslengde).

 

Enkle C-frakturer kan alternativt opereres med retrograd margnagle(Stryker T2 supracondylar nail).

 

Hos pasienter med grav osteoporose og i tilfeller der osteosyntesen må tillate full belastning umiddelbart post operativt vurderes kombinert teknikk med plate og margnagle (fortinnsvis med sperring gjennom platehull), eventuelt tillegg av medial plate eller forsterkning med PMMA-sement i distale fragment.

Etterbehandling 

Delbelastning med fotavvikling i 6 uker, deretter suksessivt økende belastning. Eldre pasiententer som ikke klarer å avlaste må tillates full belastning fra første post operative dag.

Komplikasjoner 

Osteosyntesesvikt, malunion, nonunion, redusert bevegelighet i kneet.

Kontroll 

Kontroll etter 6 og 12 uker med rtg.

Referanser 

  1. Collinge CA, Wiss DA. Distal Femur Fractures. In: Tornetta P, Ricci WM, Ostrum RF, McQueen MM, Mckee MD, Court-Brown CM, editors. Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 9th ed. 2019. Philadephia: Lippincott William and Wilkins, 2019. p. 2430-2471