Femurfraktur - Distal

04.01.2023Versjon 1.7Forfatter: Kristin Y. Jørgensen og Ragnhild Kirkebø

Klinikk 

Bimodal insidenskurve etter alder med høyenergitraume hyppigst hos yngre og lavenergi hos eldre. Mortalitet i den eldre pasientgruppen er liknende som for hoftebruddspasienter. Bør opereres så snart som mulig på dagtid. Smerter, hevelse, patologisk bevegelighet, feilstilling og krepitasjon.

Diagnostikk 

Rtg. front og side av kne og distale femur. Hoffafrakturer oversees hyppig på konvensjonelle røntgenbilder. CT skal tas av alle distale femurfrakturer for bedre kartlegging av eventuell intraartikulær frakturaffeksjon

Klassifikasjon 

AO. Ev. åpen skade etter Gustilo/Anderson.

Ledsagende skader 

Høyenergiskade gir ofte tilleggsskader som ytterligere fraktur i ekstremiteten. Obs! Kar-/nerveskader. Distal nevrovaskulær status undersøkes og dokumenteres i journal.

Behandling 

Preoperativ stabilisering med gips. Ved stor bløtdelsskade, åpen fraktur etter høyenergiskade og som ”damage control orthopaedics” etter multitraume utføres temporær overbroende ekstern fiksasjon. Ved åpne frakturer uten bløtdelsdefekt der leddfragmentene er tilgjengelige for anatomisk reposisjon og stabil fiksasjon vurderes dette samtidig som sårrevisjon, lukking og anleggelse av ekstern fiksasjon.

 

Operativ behandling

Ekstraartikulære brudd

Fikseres med VA-LCP Condylar Plate eller retrograd margnagle der frakturmønsteret egner seg for dette.

 

Dislokerte intraartikulære brudd

  • B-frakturer: Opereres med interfragmentær kompresjon og buttressplate.
  • C- frakturer: Reponeres åpent med absolutt stabil osteosyntese av leddfragmentene kombinert med overbroende plateosteosyntese til diafysen (VA-LCP Condylar Plate, obs platens arbeidslengde).

 

Enkle C-frakturer kan alternativt opereres med retrograd margnagle(Stryker T2 supracondylar nail).

Ved plateosteosyntese og relativ stabilitet tilstrebes så lang arbeidslengde som mulig, hos eldre bør platen gå opp til trokanter majortuppen.

 

Hos pasienter med grav osteoporose og i tilfeller der osteosyntesen må tillate full belastning umiddelbart post operativt vurderes kombinert teknikk med plate og margnagle (fortinnsvis med sperring gjennom platehull), eventuelt tillegg av medial plate eller forsterkning med PMMA-sement i distale fragment.

Etterbehandling 

Delbelastning med fotavvikling i 6 uker, deretter suksessivt økende belastning. Eldre pasiententer som ikke klarer å avlaste må tillates full belastning fra første post operative dag.

Komplikasjoner 

Osteosyntesesvikt, malunion, nonunion, redusert bevegelighet i kneet.

Kontroll 

Kontroll etter 6 og 12 uker med rtg.

Referanser 

  1. Collinge CA, Wiss DA. Distal Femur Fractures. In: Tornetta P, Ricci WM, Ostrum RF, McQueen MM, Mckee MD, Court-Brown CM, editors. Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 9th ed. 2019. Philadephia: Lippincott William and Wilkins, 2019. p. 2430-2471
  2. Hake ME, Davis ME, Perdue AM, Goulet JA. Modern Implant Options for the Treatment of Distal Femur Fractures. J. Am. Acad Orthop Surg. 2019 Oct 1;27(19):e867-e875.