Anestesi til laparoskopisk hysterektomi og myomektomi

19.05.2024Versjon 0.2Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Hensikten med rutinen er å gi retningslinjer for monitorering og beskrive anestesiprosedyre til pasienter som skal til laparoskopisk subtotal hysterektomi (LASH), laparoskopisk hysterektomi (LH) eller myomektomi.

Monitorering 

  • SpO2, EKG, BT, temperatur, TOF, gassmonitorering. Invasivt blodtrykk på indikasjon.
  • 2 venefloner (1,3 mm). Ringer acetat infusjon skal være etablert.

Anestesimetode 

  • Total intravenøs anestesi (remifentanil og propofol) i TCI modus, muskelrelaksasjon kan gjerne brukes.
  • Gassanestesi på indikasjon.
  • Trachealtube. Magesonde.

Peroperativ væskebehandling 

  • Ringers acetat er standard.
  • Screening skal være klar slik at blodprodukter kan gis hvis behov.

Postoperativ smertelindring 

Pasientene har behov for godt planlagt smertelindring etter hysterektomi.

  • Husk dekning med paracetamol, NSAIDS dersom ingen kontraindikasjon, dexametason f.eks 16 mg p.o. i premedikasjon.
  • I tillegg forventes behov for en del opioider. Det kan for eksempel ordineres Dolcontin 10-20 mg preoperativt og gis fentanyl før vekking dersom TCI. I fall ingen opioider er gitt preoperativt, bør det gis fentanyl minst 0,15-0,2mg peroperativt
  • Husk også POKO-profylakse!