Analyser

ETEC undersøkelse

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon 

Undersøkelse av Enterotoksigene E.coli (ETEC) utføres etter følgende kriterier:

 

ETEC undersøkelse inngår som standard-agens i multiplex PCR analyse av tarmpatogener.

ETEC er en av de aller hyppigste årsaker til diarésykdommer i U-land og er også en hyppig årsak til turistdiaré.

Prøvemateriale 

Prøvetaking 

Fæcesprøver eller rektalprøve med synlig fæces i flytende Cary Blair transportmedium (Fecal swab)

Oppbevaring og forsendelse 

Fæcesprøven sendes raskest mulig til laboratoriet.

Sendes i romtemperatur.

Prøverør må sendes i transporthylse av slagfast plast.

Undersøkelsesprinsipp 

Genteknologiske analyser med påvisning av varmestabilt- og varmelabilt- toksingen. Som del av Fæces multipleks PCR

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

Vanligvis 1-2 virkedager.

Tolkning 

Påvisning av et toksingen en tilstrekkelig får å svare prøven med ETEC påvist.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert

Merknader 

Funn av ETEC er nominativt meldepliktig.

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.