Innleggelse på KAD (kommunal akutt døgnenhet)

18.11.2022Versjon 1.2

Legg inn på KAD på 1-2-3 

 1. Finn frem full pasientinformasjon med personnummer og adresse.
 2. Forbered kort fremstilling av:
  • aktuell årsak til innleggelse (kriterier nedenfor)
  • pasientens status innleggelsesdagen
   (punktene under høyre kolonne skal utelukkes)
  • tidligere sykehistorie
 3. Full medisinliste skal medfølge pasienten.

 

Vakthavende KAD-lege nås på telefon 476 67 188 (alle dager, hele døgnet).

Innleggelseskriterier 

Aktuell for KAD KAD passer ikke
Listen er ikke uttømmende - spør KAD-lege
KAD skal erstatte sykehusinnleggelse
Vurder sykehus eller andre tiltak
KAD skal ikke forsinke nødvendig sykehusbehandling
Alder over 18 år Barn under 18 år
Kontakt barneavdelingene Ahus/OUS

Muskel- og skjelett
Fallskader og akutt forverring av kroniske smerter med nedsatt mobilitet med behov for smertebehandling og hjelp til mobilisering.

 

Kontusjoner og stabile frakturer som bekken-, ribbens- eller kompresjonsfrakturer i rygg.

 

Poliklinisk behandlede frakturer med behov for tilrettelegging som ved humerus-, radius- eller ankelfraktur.

 

Akutte ryggsmerter
Akutt lumbago og isjias med behov for smertebehandling og mobilisering.

Høyenergitraumer
Skader som trenger innleggelse for ortopedisk operasjon/behandling.


Komplikasjoner etter brudd, blødning, cerebral skade, pneumothorax.
Bakenforliggende årsak til fall må avklares.


Nevrologiske røde flagg, blære- eller sfinkterparese, ridebukseanestesi. Økende muskelpareser. Ikke utredning med MR på KAD.

Hodetraume
Commotio med negativ CT, med behov for innleggelse og observasjon
Ikke tatt CT.

Nevrologi
Utredet migrene, klasehodepiner eller spenningshodepine med uttalte smerter og langvarige ledsagende symptomer som ikke kuperes med pasientens faste anfallsbehandling.


Utredet parkinsonisme med behov for innleggelse for medisinvurdering.

 

Akutt sterk svimmelhet av type perifer vertigo slik som bppv, med akutt behov for behandling og pleie/omsorg.

 

Ikke utredet hodepine. Nyoppstått migrene, nye nevrologiske symptomer eller endret symptombilde ved kjent hodepine.

Mistanke om encefalitt/meningitt.

 

 

Mistanke om akutt sykdom i sentralnervesystemet, cerebral hendelse, hjerneinfarkt, -blødning eller infeksjon.

Øre-nese-hals
Halsinfeksjoner, streptokokktonsilitt eller mononukleose, med behov for i.v. antibiotika og i.v. væske.
Sepsis
Peritonsillær abscess
Truende luftveisobstruksjon
Hjerte- og kar
Diagnostisert hjertesvikt, hypertensjon eller atrieflimmer med behov for observasjon og medikamentvurdering.
Mistanke om akutt koronar iskemisk årsak
Akutt hjertesvikt
Sirkulatorisk og respiratorisk ustabil pasient
Brystsmerter
Akutt uspesifikk brystsmerte eller smerte etter traume, costafrakturer eller kontusjonskader.
Kan gjøre troponinmåling/EKG.
Mistenkt akutt koronar årsak eller lungeemboli skal innlegges i sykehus.
Ikke-koronarsuspekte brystsmerter kan innlegges obspost for avklaring.
Luftveier
Nedre luftveisinfeksjoner, lungebetennelse, bronkitter eller influensa med behov for innleggelse og antibiotikabehandling.
KOLS/astma med forverring.
KAD kan følge arteriell syre/base-status.
Behov for respirasjonsstøtte utover O2-behandling på nesekateter/maske.
Behov for CPAP- eller BIPAP-behandling.

Mage- og tarm
Obstipasjon

Behov for innleggelse for hjelp til tømming. Se også palliasjon.


Mage-tarm-infeksjoner eller annen årsak til oppkast og diare med behov for rehydrering.


Utredet divertikulitt med klinisk ny divertikulitt med behov for behandling og observasjon.


Diabetes ved behov for døgnkontinuerlig oppfølging av diabetesbehandling.


Nasogastrisk sondeinnleggelse/bytte ved behov
for innleggelse KAD.

 

 

Subileus/ileus

 

Akutt abdomen/peritonitt/sepsis

 

Svært medtatt pasient med ustabil sirkulasjon.

 

 


Påvirket sirkulasjon og respirasjon.
Ketoacidose med påvirket allmenntilstand.

 

 

 

Urinveier
Øvre og nedre urinveisinfeksjoner
Med behov for innleggelse og/eller ivantibiotikabehandling og rehydrering.


Urinretensjon
Behov for oppfølging, observasjon og/eller opplæring knyttet til tømming og skifte av kateter/utstyr eller RIK.

 

Sepsis
Obs hydronefrose

 


Indikasjon for suprapubiskateter

Gravide
Sterk svangerskapskvalme med behov for i.v. væskebehandling, kvalmestillende behandling, og skjerming

Ved mistanke om svangerskapskomplikasjoner henvises til spesialisthelsetjenesten.

Hud
Infeksjoner og erysipelas
Med behov for innleggelse og/eller i.v. antibiotikabehandling og rehydrering


Infiserte sår
Legg- og trykksår som krever stell ut over det som hjemmesykepleien klarer å håndtere.

 

 

Sepsis

 

 


Sepsis
Sår som krever rask kirurgisk revisjon.

Funksjonssvikt med avklart årsak.

Akutt funksjonssvikt, akutt forvirring og akutt delir med uklar årsak skal vurderes i spesialisthelsetjenesten.

Kjent demens og kognitiv svikt med avklart tilleggsproblem når pleie- og omsorgsbehov tilsier innleggelse.

Vurdering av om bydel kan dekke behovet
akutt.

Palliasjon
Kjent sykdom i palliativ behandlingsfase med behov for innleggelse for tilpasning av smertebehandling, eller ved forverring av grunntilstand og behov for oppfølging av væske- og næringsinntak.
Obstipasjon

Respiratorisk og sirkulatorisk ustabil pasient.


Alvorlige komplikasjoner av malign sykdom må avklares i spesialisthelsetjenesten.