Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt A virus (HAV) IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.8Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-11-24

Indikasjon for prøvetaking 

Se Hepatitt A (HAV)

  • Mistanke om akutt hepatitt

 

For kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus, se Hepatitt A virus (HAV) antistoff

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for serologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Merknader 

Hepatitt A er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Vurder varsling til smittevernlege, kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.