Spinalvæske

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om CNS-infeksjon, inkludert meningitt og encefalitt.

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

 

Se også Meningitt og encefalitt, Hasteprøver og Meningitt og encefalitt hurtigtest.

Prøvetakingsutstyr 

 

Rør til spinalvæske skal være sterile containere uten tilsetning. Type beholder kan variere mellom ulike sykehus.

Prøvetaking og behandling 

Sendes fortrinnsvist i separate spinalvæskerør (se over):

Rutine:

 

Spesielle indikasjoner:

  • 40 dråper (eller mer): ved mistanke om M tuberculosis og listeria (til dyrkning/PCR)
  • 50 dråper: ved immunsvikt (JCV-, CMV-, EBV-, HHV-6- og Toxoplasma-PCR, HIV og kryptokokkantigen).

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

 

Se også Hasteprøver og Meningitt og encefalitt hurtigtest

Utførelse 

Følg egne lokale prosedyrer.

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet.

Nyttige lenker