Analyser

Mycoplasma pneumoniae DNA

16.09.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet <4 uker).

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk - sanntids PCR

Utførende laboratorium 

Ålesund: Innlagte pasienter.

Molde: Alle rekirenter.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Samme dag eller dagen etter mottatt på laboratoriet.

Tolkning 

Mycoplasma pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.