Analyser

Varicella-zoster virus IgM

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Analysetid 1-3 virkedager.

Svartid vil variere mellom laboratorier.