ARDS - respiratorinnstillinger

09.02.2018Versjon 1.1

Innstillinger i henhold til ARDSnet 

1. Beregn forventet kroppsvekt (PBW) fra pasientens høyde:

  • Menn = 50 + 2.3 [(høyde i cm/0,394) - 60]

  • Kvinner = 45.5 + 2.3 [(høyde i cm/0,394) - 60]

 

Høyde (cm) Menn (PBW) Kvinner (PBW) Vt menn* Vt kvinner*
155 52,5 kg 48 kg 315 290
160 57 kg 52,5 kg 340 315
165 61,5 kg 57 kg 370 340
170 66 kg 61,5 kg 400 370
175 70,5 kg 66 kg 425 400
180 75 kg 70,5 kg 450 425
185 79,5 kg 75 kg 480 450

*mål: 6 ml/kg

 

2. Ventiler med tidevolum (Vt) 8 ml/kg PBW de første 2 timer (uavhengig av ventilator modus)

 

3. Reduser Vt med 1 ml/kg PBW hver 2. time til målet 6 ml/kg PBW nås

 

4. Sett Respirasjonsfrekvens(RR) slik at ønsket minuttvolum oppnås (ikke > 35)

 

5. Juster Vt og RR slik at mål for pH og platåtrykk (Pplat) oppnås.

Mål for oksygenering 

PaO2 7-9 kPa. SaO2: 88-95%

 

6. Forhold PEEP og FiO2 kan leses ut av de to tabellene

 

Tabell for lav PEEP/Høy FiO2

FiO2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
PEEP 5 5-6 8-10 10 10-14 14 14-18

22-24

 

Tabell for høy PEEP og lav FiO2

FiO2 0.3 0.4 0.5 0.6-0.8 0.9 1.0
PEEP 5-14 14-16 16-18 20 22 22-24

 

7. Mål for Pplat: ≤ 30 cm H2O, juster som følger

  • Hvis Pplat t > 30 cm H2O: senk Vt med 1ml/kg trinnvis til 4 ml/kg
  • Hvis Pplat < 25 og Vt < 6 ml/kg: Øk Vt med 1 ml/kg til Pplat > 25 cm H2O eller Vt = 6 ml/kg
  • Hvis Pplat < 30 og dyssynkroni oppstår: Vt kan økes trinnvis til 8 ml/kg hvis Pplat ≤ 30 cm H2O

 

8. Mål for pH: 7.30-7.45

Håndtering av acidose 

  • Hvis pH 7,15 - 7.30: Øk RR til pH > 7.30 eller PaCO2 < 3,3 kPa (max RR 35)
  • Hvis pH < 7.15: Øk RR til 35. Hvis pH fortsatt er < 7.15 øk Vt trinnvis til pH > 7.15 (Pplat kan da møtte økes > 30 cm H2O)

Referanser 

  1. NHLBI ARDS Network: http://www.ardsnet.org