Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parvovirus B19 IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.4Forfatter: Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av sykdom der det mistenkes Parvovirus B19-sykdom
  • Kartlegging av immunstatus

 

Ved symptomer på aktuell sykdom bør også Parvovirus B19 IgM rekvireres

Ved mistanke om smitte eller aktuell sykdom hos gravide eller immunsupprimerte bør Parvovirus B19 DNA rekvireres i tillegg

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma

Minimum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.