Allergiutredning

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Eva Stylianou


Generelt 

Aktuelt ved mistanke om allergisk årsak til luftveissymptomer, anafylaksi, medikamentallergi, matallergi mv.

 

Ved eksem henvises til hudavdelingen.

 

Rekvirering

Utredning og allergitest rekvireres ved poliklinikk for lungesykdommer og allergi.

 

Andre forholdsregler

Antihistaminer skal seponeres en uke før hudtest. Flere andre medikamenter kan påvirke resultat av hudtester (Trisykliske antidepressiva, anti-IgE behandling, steroider som lokal eller systemisk behandling, mm).

 

Vanligvis utføres ikke hudtester eller provokasjonsforsøk under eksaserbasjoner av sykdommen.

Gjennomføring 

Vanligvis utføres hudtester (f.eks. prikktest evt. intrakutantest) samt i spesielle tilfelle provokasjonsforsøk. Endel testinger utføres som blodprøver (Immunocap). Spesielle provokasjonsforsøk som metakolintest og arbeidsbelastning utføres ved behov for undersøkelse av bronkial hyperreaktivitet o.l.

 

Prøvetaking ved testing utføres i henhold til rutinene ved poliklinikken.

Oppfølging 

Pasientene blir observert ved poliklinikken etter testing. Og de blir senere fulgt opp til utredningen og behandlingsopplegg ansees avsluttet.

Komplikasjoner 

Prikktest for utredning av straksreaksjoner er nær komplikasjonsfri.

 

Intrakutantester og forskjellige former for provokasjonsforsøk kan gi farlige, tildels livstruende reaksjoner dersom utført feilaktig.