Ødem i hånden

23.01.2023Versjon 1.3Forfatter: Kristin Melby Olsen

Generelt 

Det er vanlig å få ødem i armen eller hånden etter skade eller et kirurgisk inngrep. Årsaken til at ødemet oppstår, foruten den direkte vevskaden, er at man får nedsatt pumpeeffekt i hånd og arm på grunn av immobiliseringen. Når hånden eller armen blir immobilisert i bandasje eller i gips, blir muskelarbeidet og dermed pumpeeffekten redusert. Tilbakestrømningen av blod og lymfevæske er avhengige av det aktive pumpesystemet som utgjøres av muskelkontraksjonene, siden dette trykker sammen venene og fører veneblodet i sentral retning mot hjertet.

 

 Ødemet øker spenningen i vevet, noe som reduserer sirkulasjonen ytterligere. 
Foto: © Hebe Désirée Kvernmo
Ødemet øker spenningen i vevet, noe som reduserer sirkulasjonen ytterligere. Foto: © Hebe Désirée Kvernmo

Ødem kan være årsak til at pasienter opplever innskrenket bevegelighet og smerter. Vedvarende ødem over tid vil ha betydning for bevegelsesutslagene, tilhelingen av det skadde vevet, håndfunksjonen, kraftutslagene, og kan i ytterste konsekvens resultere i leddkontrakturer. Alle disse faktorene vil ha innvirkning på når pasienten kommer tilbake til daglige aktiviteter og i yrkeslivet. Å minske ødemet er derfor en forutsetning både for å minske smertene, øke bevegeligheten, samt å kunne returnere til sine daglige aktiviteter eller arbeidslivet så raskt som mulig. Hvis ødemet sees i kombinasjon med uforholdsmessig sterk smerte og overfølsomhet, endret mikrosirkulasjon og svetterespons må man mistenke et Komplekst regionalt smertesyndrom mistenkes.

AKTUELLE TILTAK 

  • Elevasjon
  • Ødemmobiliserende øvelser
  • Kontrastbad, vekslende bad med varmt og kaldt vann
  • Massasje
  • Kompresjon
  • ArtroRoller
  • Kinesiotape

 

Pasienten skal etter skade og kirurgi av hånden holde denne elevert over hjertehøyde. Dette gjelder når hånden ikke brukes. Viktig å forsøke å oppnå høyleie av affisert arm om natten, f.eks ved hjelp av puter. Man skal ha fokus på høyleie av hånden så lenge man har synlige hevelser og så lenge man kjenner en spenning i hånden når den henger rett ned. Vi fraråder bruk av fatle, siden det hindre venøs tilbakestrømning fordi albuen holdes flektert.

 

Det informeres om aktive ubelastede øvelser. Bevegelsen starter proksimalt med skulder og albue, hvis/når det er tillat (avhengig av skaden) bøyes og strekkes også fingrene aktivt. Øvelsene gjentas jevnlig ut over dagen.

 

Pasienten kan ha nytte av kontrastbad. Dette innebærer at affisert hånd vekselsvis dyppes i kaldt og varmt vann. Pasienten instrueres i å utføre lett strykende massasje fra distalt til proksimalt i sammenheng med høyleie av hånden. For hard massasje vil ikke ha ønsket effekt.

 

Bruk av kompresjon i form av hansker, størmper eller kompresjonsbandasje (som coband) kan og være aktuelt ved ødem.

 

 Kompressjonsbandasje. Foto: © Hebe Désirée Kvernmo
Kompressjonsbandasje. Foto: © Hebe Désirée Kvernmo

 Ved hevelse i hele hånden benyttes kompresjonshanske som vist på bildet. Foto: © Kristin Melby Olsen.
Ved hevelse i hele hånden benyttes kompresjonshanske som vist på bildet. Foto: © Kristin Melby Olsen.

 Fingerkompresjon. Foto: © Kristin Melby Olsen.
Fingerkompresjon. Foto: © Kristin Melby Olsen.

ArtroRoller - også kaldt akupressur ring - stimulerer bindevevet og setter i gang sirkulasjonen, som vil minske hevelsen i fingeren eller underarmen.

 Arthroroller. Foto: © Kristin Melby Olsen.
Arthroroller. Foto: © Kristin Melby Olsen.

 ArtroRoller. Foto: © Kristin Melby Olsen.
ArtroRoller. Foto: © Kristin Melby Olsen.

ArtroRoller. Video: © Kristin Melby Olsen.
ArtroRoller. Video: © Kristin Melby Olsen.

Kinesiotape kan settes slik at den gir en lett strekk i huden og er dermed gunstig for lymfedreneringen.

 

 Kinesotape. Foto: ©Kristin Melby Olsen.
Kinesotape. Foto: ©Kristin Melby Olsen.

 

Ved ødem som vanskelig lar seg mobilisere kan en terapeut med erfaring gjennomføre manuell lymfedrenasje i tillegg til ovennevnte tiltak.

Generell referanse 

  1. Up-to date: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-edema-in-adults? 2018-03-22.
  2. Up-to-date: https://www.uptodate.com/contents/edema-swelling-beyond-the-basics?topicRef=6878&source=see_link. 2018-03-22.
  3. Miller LK, Jerosch-Herold C, Shepstone L: Effectiveness of edema management techniques for subacute hand edema: A systematic review. J Hand Ther 2017, (30): 432-446.