Analyser

Burkholderia cepacia dyrkning

12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om infeksjon/kolonisering i luftveier hos cystisk fibrose-pasienter.
  • Kan også være aktuelt ved andre kroniske lungesykdommer og immunsuppresjon

Prøvemateriale 

Materiale fra luftveier inkludert bihulesekret.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning på spesialmedium

Utførende laboratorium 

Molde

Ålesund

Svar 

Vekst/Ikke vekst.

Rapporteres med megdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

3-5 dager.

Tolkning 

Burkholderia cepacia species kan forårsake alvorlig pneumoni hos CF pasienter. Noen bakteriestammer gir et mildere sykdomsbilde. Bakteriefunnet må tolkes i samhold med klinisk bilde.