ARDS-behandlingsalgoritme–hypoksi

02.04.2017Versjon 1.0

ECMO manual: HUS 2014 

Indikasjoner

 1. Forventet 50 % mortalitets risiko med konservativ behandling definert ved PaO22/ FiO2<150 og FiO2>0,9 og/eller Murray score 2-3 (www.lshtm.ac.uk/msu/trials/cesar/murrayscorecalculator.htm)
 2. Forventet > 80 % mortalitets risiko med konservativ behandling definert ved PaO2/FiO2< 80 ved FiO2>0,9 og Murray score 3-4.
 3. Akutt forverring: PaO2< 6,7 kPa i 2 timer ved FiO2=1,0 og PEEP> 5 cm H2O
 4. Statisk lunge-compliance > 30 ml/cm H2O
 5. Alvorlig barotraume
 6. CO2 retensjon (pCO2 > 10,7kPa)

 

Kontraindikasjoner

 • Respiratorbehandling >10-14 dager
 • Alder >60 år (kan vurderes opp til 65 år), vekt >125 kg
 • PCWP > 25 mmHg eller klinisk hjertesvikt (gjelder VV lunge- ECMO)
 • Kronisk systemsykdom (relativ - ikke absolutt kontraindikasjon)
 • Irrversibel skade på sentralnervesystemet, (gjelder ikke Down syndrom)
 • Terminal cancer
 • Store brannskader er en alvorlig, men ikke absolutt kontraindikasjon
 • Pågående blødning (men ECMO brukes i andre land ved store traumer)
 • Relativ kontraindikasjon hos pas. med stor sannsynlighet for dårlig prognose
 • Det vil alltid kunne oppstå situasjoner hvor det ikke er tid til fullstendig evaluering av prognosen. Hvis man etter diskusjon og evaluering likevel ikke finner at ECMO-behandling er til det beste for pasienten, bør ECMO behandling avsluttes.

Referanser 

 1. Rozencwajg S, Pilcher D, Combes A, Schmidt M. Outcomes and survival prediction models for severe adult acute respiratory distress syndrome treated with extracorporeal membrane oxygenation.Crit Care. 2016 Dec 5;20(1):392. Review.
 2. Sud S et al: High-frequency oscillatory ventilation versus conventional ventilation for acute respiratory distress syndrome. Cochrane database systematic review. 2016 Apr 4;4:CD004085. doi: 10.1002/14651858.CD004085.pub4.