Analyser

Borrelia IgG/IgM immunoblot

11.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Borrelia IgG/IgM immunoblot brukes ved usikkre resultater ved reaktiv borrelia screeningtest. Se Borrelia for detaljer.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Oppfølgningstest ved usikkert resultat i screening. Rekvirers av laboratoriets leger ved behov. 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunoblottest med blanding av rekobinante og "naturlige" antigen for kvalitativ påvisning av Borreliaantistoffer.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ/ Positiv samt kommentar.

Svartid 

1-3 virkedager.

Tolkning 

Blotanalysen gjøres for å bekrefte eller avkrefte et svakt positiv resultat i primærtesten.

Analyseresultatet tolkes og kommenteres av lege.