Prosedyrer

02.08.2021Versjon 1.16

Kirurgisk luftvei 

Nødtorakotomi 

INDIKASJON

 • Livløs pasient med penetrerende skade som har vist livstegn <15 minutter siden
 • Livløs pasient med stump skade som har vist livstegn <15 minutter siden OG organisert rytme på EKG eller Ecco cor
 • Utblødd pasient som ikke responderer på volum
 • Åpenbar stor bukblødning uten respons på volum før eller etter laparatomi

 

PROSEDYRE

 • Ryggleie
 • Enkeltlumen-tube
 • Venstresidig, evt. med utvidelse til clam shell
 • Clam shell gir tilgang til
  • Begge pleura og lunger
  • Perikard og hjertet
  • Aorta descendens
 • Sternotomi gir bedre tilgang til store kar i mediastinum og mot jugulum

 

Blodprøver hos traumepasienten 

 • Hb, TPK, LPK, INR, APTT, fibrinogen, glukose, kreatinin, natrium, kalium, albumin, amylase, alat, CRP, myoglobulin
 • Blod til typing og forlik
 • HCG fertile kvinner,
 • CK-MB/troponin ved hjertekontusjon.
 • Etanol-speil på indikasjon
 • Medikamentspeil på indikasjon

Traumekirurgi på SOP 

Operasjonssykepleiere og rutiner ved traumekirurgi

Stue 3 er ØH-stue ved hemostatisk nødkirurgi:

 • Rist til laparotomi
 • Utstyr til torakotomi/sternotomi (hammer, meisel, selvholdende thoraxsperre, Fogartytang)
 • Utstyr til innleggelse av thoraxdren
 • Duker, minimum 15 stk
 • Lineær stapler til eventuelt å sette av tarm
 • Utstyr til midlertidig shunt, for eksempel sugekateter festet med ligatur
 • Vaskefat til koagler
 • Utstyr til vac-pak
 • Oppdekking; prioritere kniv, sutursaks, duker, lang kraftig arteriepinsett og vaskefat
 • Diatermi og sug skal ikke kobles opp ved hemostatisk nødkirurgi!

 

Forberedelse av pasient:

 • Operasjonsstuen skal være varm, minimum 28 grader
 • Fjerne tøy under pasient ved overflytting fra traumebord
 • Ryggleie med begge armer ut på armbrett
 • Varme tepper, Warm-toutch
 • Kateterinnleggelse? Vaske? Barbere?
 • Steril dekking fra hals til lysker, dekke godt ned på begge sider av thorax
 • Alle forberedelser gjøres før narkose innledes
 • Hovedkirurg skal følge pasienten og være sterilt kledd når narkose innledes
 • Viktig med kort forberedelsestid (5-10 min), komplikasjoner aksepteres!
 • Start enkelt, hovedfokus; komme raskt i gang med nødkirurgisk prosedyre!
 • Husk å dokumentere hvor mange duker pasienten er pakket med!

Bekkenpakking 

Intraossøs tilgang i sternum