Generelt om behandling av tics og Tourettes syndrom

20.09.2021Versjon 0.26

Ulike trinn i behandling 

 

For mange med Tourettes syndrom og milde tics kan undervisning og opplæring (psykoedukasjon) oppleves som tilstrekkelig behandling. Alle skal ha psykoedukasjon.

 

Dersom symptomer fra sameksisterende tilstander er de mest plagsomme, og fører til større vansker enn tics i seg selv, bør disse behandles først.

 

Ticsreduserende behandling bør vurderes dersom tics gir fysiske plager, som f.eks. smerter og/eller påvirker funksjonen på skole/ i arbeidslivet eller medfører sosiale og/eller følelsesmessige vansker som f.eks. angst eller depresjon.

 

Tics-kontrollerende trening i form av Habit Reversal Training/Comprehensive Behavioural Intervention for Tics (HRT/CBIT) eller Exposure and Response Prevention (ERP) regnes som første- valg for behandling av tics.1,2 HRT/CBIT og ERP er manualbaserte behandlingsmetoder der pasienten skal lære seg å få bedre kontroll på sine tics.

 

Medikamentell behandling (behandling med legemidler) kan forsøkes når tics-kontrollerende trening ikke har ønsket effekt eller er vanskelig å gjennomføre. Legemidler som brukes mot tics kan dempe tics noe, men det er store individuelle forskjeller i respons på medisiner.

 

Dyp hjernestimulering er en behandling som kan vurderes for noen få voksne med svært uttalte/alvorlige tics, og som ikke har hatt effekt av annen behandling.

 

 

 

 

 

 

Figur: Skjematisk fremstilling av behandlingstrinn for Tourettes syndrom.

Figuren er utarbeidet av arbeidsgruppen for retningslinjen, med utgangspunkt i en figur som er publisert i europeiske retningslinjene for Tourettes syndrom.1

Å vurdere effekt av behandling 

Det er typisk at mengde, intensitet og type tics varierer i løpet av et tidsrom. Siden tics kan ha et svingende forløp er det derfor viktig å bruke lang nok tid (minst 3 måneder) for å kunne vurdere om igangsatt behandling har vært effektiv.

 

Det anbefales å vurdere behandlingseffekt ved hjelp av tic- scoringsskjema (Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS)) før oppstart og under behandling til å evaluere/objektivere behandlingseffekt. Se lenke til YGTSS på Helsebiblioteket

Referanser 

1. Roessner, V. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 20, 173–196 (2011). doi.org/10.1007/s00787-011-0163-7

2. Müller-Vahl, et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders: summary statement. Eur Child Adolesc Psychiatry (2021). doi.org/10.1007/s00787-021-01832-4