Pleurabiopsi

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Vasvija Lejlic


Indikasjoner 

Finne årsaken til pleuravæske.

 

Biopsi av lokalisert pleurafortykkelse eller tumor.

 

Skal ha gjenværende pleuravæske ved pleurabiopsi (pneumothoraxfare dersom tom for pleuravæsken)!

 

Kontraindikasjoner

Generell blødningstendens.

 

Uttalt bulløst emfysem.

 

Redusert lungefunksjon hos pasienter som ikke ville tåle pneumothorax.

Forberedelser 

  • Røntgen thorax.
  • Blødningsanamnese.
  • Ved antikoagulasjonsbehandling INR <2,0.
  • Trc > 50.
  • Lungefunksjonsundersøkelse.

Gjennomføring 

Biopsien kan tas i forbindelse med pleuratapping eller under gjennomlysning/CT-veiledet.

 

Biopsien kan tas på lungepoliklinikken, mens CT-veiledet tas på røntgenavdelingen.

 

Kun én thoraxhalvdel punkteres. Sittende eller ved CT-veiledet biopsi liggende.

 

Lokalisere innstikksstedet med ultralyd eller CT. Vanligvis på bak- eller sideflate, grunnet nerver og kar i underkant av costa, innstikk på oversiden. Vaske huden, lokalanestesi som ved pleuratapping.

 

Ved store mengder pleuravæske anbefales det å ta biopsier først da risikoen for pneumothorax er mindre.

 

Anbefales å snitte i huden med skalpellblad 3-4 mm for at biopsinålen lettere kan penetrere huden.

 

Trucut-nål med pistol:

Lad pistolen. Sett nålen i pistolen. Før nålen i samme innstikkskanal som anestesinålen.

 

Når nålens spiss føres inn til costa, skyves den i overkant og videre in 3-5 mm. Åpne sikringen og trykk på avtrekkeren.

 

Trekk nålen helt ut, åpne og legg i formalin (histologi), NaCl (mikrobiologi, TBC).

 

Abrams nål:

3 deler. Før innstikk, sørg for at nålen er låst, dvs. innerhylsen er skrudd med klokken slik at sideåpningen er tettet igjen av innerhylsen. Når inne i pleurahulen, fjernes mandrengen. En 10 ml sprøyte settes på i enden av nålen. Innerhylsen åpnes. Når en aspirerer pleuravæske, er en på rett plass. Sideåpningen skal peke ned, trekk nålen åpen posisjon tilbake samtidig som man presser noe kaudalt. Innerhylsen vris mot klokken. Trekk nålen helt ut.

 

Legg biopsien i formalin/NaCl. Kan også sendes til direktepåvisning av TBC.

Komplikasjoner 

  • Pneumothorax.
  • Blødning.
  • Synkope.
  • Implantasjon av maligne celler i stikkanalen.
  • Luftembolier.

Oppfølging 

Røntgen thorax etter 1-2 timer.