Faste traumemøter

01.12.2022Versjon 0.12

Faste multitraumemøter 

Daglig gjennomgang av nye pasienter siste døgn, samt alle inneliggende pasienter.

Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08:30 - 09:30

Tirsdag 08:00 - 09:00

Fredag i partallsuker kl 09:15-10:00

Traumesenteret, Glasblokk 1, etasje 4

 

Ukentlig gjennomgang av traumepasienter på OT 2 Vest.

Tirsdag kl. 09:00 - 09:30

Gult grupperom, OT 2 Vest

Traumesimulering

Fredager kl. 08:20 - 09:20 i partallsuker

Traumestuen, Akuttmottak

 

Omvisning på traumestuen

Fredager kl. 09:30 - 10:00 i partallsuker (umiddelbart etter simulering - ta kontakt med traumekoordinator)

Traumestuen

 

Traumekasuistikk

Tirsdag kl 08:30 - 09:00 hver fjerde uke, fra og med uke 4 med enkelte unntak.

Annonseres/Digitalt