Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Adenovirus antigen (fæces)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
02.08.2022Versjon 1.1Forfatter: Kristine Schiøtz, Grete KroGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-02

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt, spesielt hos små barn.

Se også Adenovirus DNA (fæces).

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Prøvetaking og behandling 

Prøvene bør oppbevares ved 2-8 °C og testes snarest mulig. Prøvene kan oppbevares ved 2-8°C i 48 timer, eller fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Gråsone / Inkonklusiv.

Svartid 

1 virkedag.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.