Traumemottak

31.03.2017Versjon 1.0Forfatter: Guttorm Brattebø

Generelt 

Gjør deg kjent med traumebordet på skadestuen.

 

AMK melder traumer på gruppecalling til traumeteamet. Kvittér umiddelbart på telefon 72530 om at melding er mottatt å gå til skadestuen. Kirurgisk primærvakt (call. 9-2545) er teamleder og ansvarlig for initial behandling, vurdering og oppfølging av pasienten i samarbeid med forvakt intensiv (call. 9-2548).

 

Forvakt intensiv har også ansvar for koordinering og delegering av anestesirelaterte oppgaver (ABC, analgesi, sedasjon, anestesi og monitorering) til anestesisykepleier (call. 9-2741) og AMK-personalet. Tilstreb en fast plass rundt pasientbåren for hver enkelt, slik at en unngår løping fram og tilbake.

 

Forvakt-SOP (call. 9-2547) møter i traumemottak hvis situasjonen på SOP tillater det. Tilkall ev. intensivbakvakt hvis ikke SOP-forvakt kan møte.

 

Målsetting for de første 15 minuttene

 • Klinisk stabil pasient med god perifer sirkulasjon og adekvat oksygenering.
 • BTsyst > 100 mmHg, MAP > 60 mmHg.
 • PaO2 > 10 kPa.
 • > 36° C.
 • Normal base excess.
 • Normal ETCO2 (sirkulasjonsmonitor).

Forberedelser 

 • Sjekk at O2, Lærdalsbag, sug og intubasjonsutstyr er komplett og fungerer.
 • 2 L Ringer med trykkmansjett og treveiskraner samt væskevarmere er klargjort.
 • Brun tape, spritkompresser, venfloner, arteriekanyler og sprøyter er gjort klar på begge sider av pasientbåren.
 • Transportmonitor er klar, invasivt BT er ferdig nullstilt og kapnograf er tilgjengelig
 • Røntgenplatene er plassert i pasientbåren

Pasientmottak 

 • Sjekk luftveier, respirasjon og tubeposisjon ved ankomst og etter hver forflytting. Backboard fjernes på skadestuen med kontrollert ”log roll”. Stroppene må ikke fjernes før hodet er løsnet. Nakkekrage beholdes og nakken skal behandles som ustabil inntil det motsatte er bevist. 
 • Sjekk sirkulasjonsstatus: Blodtrykk, perifer sirkulasjon og bevissthet.
 • Etabler 2 gode venøse tilganger (vurder blottlegging/intraossøs tilgang etter 2 mislykkede stikk). Aspirer 20 mL blod til blodprøver fra første veneflon før infusjonen tilkobles. Aspirer 3 mL blod fra neste venflon/arteriekran til kontroll av blodtyping. Bruk væskevarmer.
 • Legg ev. arteriekanyle i a. rad. sin. og SVK dersom det er tid (ikke prioriterte oppgaver).
 • Legg ventrikkelsonde (oralt ved mistanke om basisfraktur), blærekateter og temperaturmål.
 • Behandling/overvåking av pas. som ikke går til SOP, avhenger av skademeka-nisme/-omfang og klinisk status. Pas. med høyenergitraumer bør alltid overvåkes de første 24 timer på postoperativ seksjon eller intensivavdelingen, selv om de er klinisk upåfallende i skadestuen.

 

Pas. som har ligget på postoperativ seksjon til observasjon skal utskrives til pasientansvarlig post. Ingen skal utskrives direkte til hjemmet!

 

VIKTIG

Gi klar beskjed direkte til teamleder om sirkulasjonsstatus ca. hvert 10. minutt.

 

Hypotensive pas. som ikke lar seg stabilisere etter infusjon av 2 L Ringer skal IKKE til røntgenavdelingen for utredning, men direkte til SOP for operasjon!