Arbeidsfordeling ved urica-klinikk

15.09.2023Versjon 0.7Forfatter: Marte Bleikelia Alviniussen , Annicken SlagsvoldGodkjent av: Jannicke S. KarlengenGodkjent dato: 2023-04-28

Hensikt og omfang 

Muliggjøre optimal pasientbehandling ved urinsyregikt.

Ansvar / målgruppe 

Sykepleiere og leger ved revmatologisk klinikk.

Vakthavende lege/Pol.lege 

 1. Stiller diagnosen urinsyregikt
 2. Indikasjon for urinsyresenkende medikasjon?
  • Skrive resept (allopur/febuxostat/probenecid)
  • Bestemme behandlingsmål urinsyre
  • Ta stilling til anfallsprofylakse, type og dosering og dokumentere dette (Føy på henvisning til sykepleie-skjema, dose og medikament).
  • Kryss av under «annet» på henvisning til sykepleie-skjemaet, og anfør at pasienten skal inn i urica- klinikk.
 3. Info hos sykepleier samme dag om sykdom og behandling/urica-forløp
 4. Blodprøver ved indikasjon urinsyresenkende medikasjon samme dag (kreatinin, GFR, urat, hb, hvite, trc, alat, crp)

Sykepleier på urica-klinikk 

Dag 1: Info- skriftlig og muntlig

 1. Sykdommen
 2. Kosthold/livsstilsendringer
 3. Medikamenter
 4. Urica-forløpet (flytskjema)
 5. Pasienten må møte opp 30 minutter før hver sykepleiekontroll for blodprøvetaking, som er rekvirert på supervisør.

 

Kontroll 1 (frase for pol. Notat under SPL URICA-klinikk)

 1. Compliance (tar pasienten medisinene som forskrevet?) Bivirkninger?
 2. Gjenta informasjon om kosthold og livsstil, samt medisiner
 3. Gi informasjon om risiko for anfallsoppbluss i starten
 4. Titrere opp Allopur basert på uratnivå og evt. GFR nivå:

 

GFR Startdose Dosetitrering til urat < 300 eller < 360
GFR over 30 100 mg x 1 100 mg hver 4. uke
GFR mellom 10-29 50 mg x1 50 mg hver 4. uke

 

Ved GFR under 30, konsulter lege med hensyn til opptitrering av Allopur/Febuxostat.

 

Hvis urat nivå er godt under behandlingsmål, kan sykepleier kontakte lege for vurdering av reduksjon av allopurinol dose.

 

Bruker pasienten febuxosat må lege kontaktes for opptitrering.

 

5) Gjenta informasjon om anfallsbehandling/tiltak

6) Notat skal gå til pasient og fastlege

7) Send internmelding til timebestillingen for ny time

Lege som kontaktes ved spørsmål om urica-pasienter er supervisør den dagen.

 

Når pasienten avsluttes i urica-klinikken sendes det en internmelding til timebestillingen om at pasienten avsluttes.

Anfallsprofylakse 

Forebygge anfall i ledd med krystaller tilstede, spesielt under opptrapping av urinsyresenkende medikasjon, men kan være nødvendig helt til uratkrystallene er eliminert. Også ofte behov ved slanking. Vanligvis skal pasienten fortsette med antallsmedisin så lenge vi titrere opp eller ned
allopurinol / febuksostat. (Dette kan gå over 6 mnd.)

 

 • Kolkisin (Obs interaksjoner) tbl. 0,5 mg x 2.
  • Husk reduserte doser ved nyrepatologi:
   • GFR 35-49: 0,5 mg X 1. GFR 10-34: 0,5 mg hver 2.-3 (7.). dag.
   • Hvis gis ved nyresvikt, viktig å følge HB, hvite med diff, trc, CK, ALAT, kreat.
   • Kolkisin fjernes ikke ved hemodialyse.
 • NSAIDs, for eksempel Naproxen 250 mg x 2.
 • Prednisolon 5-10 mg.
 • Interleukin-1 hemmer i spesielle tilfeller.

 

Evt. kirurgi ved tofi.