Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Corona: Hva betyr prøvesvaret mitt? What does my result mean?

28.08.2021Versjon 1.0

Hva betyr prøvesvaret mitt? 

Viruset heter SARS-CoV-2, men blir ofte kalt «koronavirus» eller «Covid-19».

I analysen SARS-CoV-2 RNA brukes nukleinsyreamplifikasjon (NAAT)/PCR-metode med meget høy grad av følsomhet (sensitivitet) og korrekthet (spesifisitet). Alle svar sendes automatisk til rekvirenten (den som bestilte testen), til Folkehelseinstituttet (FHI) og i mange tilfeller til din fastlege. Du kan sjekke ditt eget svar ved å logge deg inn på www.helsenorge.no.

 

Du kan få følgende svar:

  • "Påvist" betyr at man med analysen har funnet viruset ("positiv test"). Resultatet meldes til smittevernansvarlig (Kommuneoverlegen) i den kommunen du bor eller oppholder deg i.
  • "Ikke påvist" betyr at man ikke har funnet viruset ("negativ test"). Dette resultatet kan være feil ("falskt negativt") hvis prøven ikke ble tatt på en korrekt måte eller hvis prøven ble tatt før man fikk symptomer.
  • "Inkonklusivt" betyr at testen av ulike årsaker ikke var vellykket. Det anbefales at det tas ny prøve.

 

Hva betyr svaret for meg?

«Ikke påvist» betyr at vi ikke har påvist viruset i prøven. Men det betyr ikke nødvendigvis at du ikke er smittsom for andre, selv om du føler deg frisk. Dette avhenger av årsaken til at prøven ble tatt, og det er derfor viktig at du snakker med lege og din arbeidsgiver. I mange tilfeller må legen din snakke med smittevernansvarlig lege i kommunen (kommuneoverlegen) før du kan oppheve hjemmekarantene og gå på skole eller jobb.

What does my result mean? 

The virus is named SARS-CoV-2 but is often called "COVID-19" or "Coronavirus". The SSARS-CoV-2 RNA assay uses a nucleic acid amplification (NAAT) / PCR method with a very high sensitivity and accuracy (specificity).

 

The following results may be given out:

  • "Påvist" means that the virus has been found in the sample (POSITIVE RESULT).
  • "Ikke påvist" means that the virus has not been found in the sample (NEGATIVE RESULT). This result may be incorrect ("false negative") if the specimen was sampled incorrectly or taken too early after symptoms´ onset.
  • "Inkonklusivt" means that the analysis was faulty for technical reasons. In this case, a new sample is recommended.

 

What does the result mean for me?

A negative result does not necessarily mean that you are not contagious, even if you feel well. It is therefore important that you consult a doctor and/or employer before the quarantine is lifted.