Analyser

Entamoeba histolytica DNA

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Entamoeba histolytica er en humanpatogen protozo som kan gi diaré etter opphold i land med dårlig hygieniske og sanitære forhold. Smitter fekal-oralt via mat, vann og kan overføres seksuelt.

Indikasjon for undersøkelsen er:

  • Akutt eller langvarig infeksjon med feber, hyppig avføring med slim og/eller blod tilblandet
  • Mistanke om invasiv infeksjon med abscesser i lever eller lunge, sjelden i hjerne

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelse og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Entamoeba histolytica ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR). Som del av Fæces multipleks PCR

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Entamoeba histolytica DNA: Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1 dag