Pasientansvar og håndtering

25.01.2018Versjon 1.0Forfatter: Dag Kvale

Generelt 

Infeksjonsmedisinsk avdeling tar generelt mot pasienter med infeksjonssykdommer. Det vil si pasienter som trenger antimikrobiell behandling, utredning for mistenkt infeksjonssykdommer, utredning for høy SR eller feber, samt behov for isolasjon.

Isolasjonstrengende pasienter 

Pasienter som trenger luftsmitteisolasjon legges inn på luftsmitteisolat. Dette kan dreie seg om pasienter med mistenkt eller påvist tuberkulose, pasienter med vannkopper, osv. Ved mistenkt høyrsikosmitte som hemorrhagisk feber etc. vurderes iverksettelse av høysmitteberedskap. Konferer med vakthavende bakvakt på Infeksjonsavdelingen. Disse pasientene skal gå direkte til isolatpost INFS2 uten å gå veien om mottagelsen. Pasienter som trenger kontaktsmitteisolasjon kan legges på enten isolatpost INFS2 eller sengepost INFS1 på enerom. Se ellers K2 Smitteregimer og K3 MRSA-screening.

 

Pasient med sannsynliggjort smitteførende gastroenteritt (typisk import-diaré etter nylig gjennomført utenlandsreise eller sannsynlig norovirus-infeksjon) kan raskt etter triagering sendes videre rett på isolat. Imidlertid er frekvensen av slike pasienter i Akuttmottak svært lav. Sannsynligvis har de fleste pasienter i mottak med diaré og/eller oppkast sekundære gastrointestinale symptomer relatert til SIRS (inkl malaria), smerter, ischemi etc.

 

Oppdaterte gjeldende prosedyrer ligger i OUS e-Håndbok.

Pasienter med behov for multidisiplinær tilnærming 

Infeksjonsmedisinsk avdeling har samarbeid med flere kirurgiske spesialiteter og skriftlige avtale med disse, bl.a. ortopedisk avdeling for samarbeide om pasienter med ortopediske infeksjoner/abscesser med puss-sekresjon.

HIV-pasienter 

Slike pasienter skal fortrinnsvis innlegges sengepost INFS1 som har spesialfunksjon for denne gruppen pasienter.