Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Lymphogranuloma venereum DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Venerisk lymfogranulom (LGV).

Analysen utføres ved påvist Chlamydia trachomatis DNA i anus/rektumprøver, sårsekret og biopsier.

Prøvemateriale 

Biopsi i steril prøvebeholder.

Penselprøve fra Analsekret, Sårsekret, Vesikkelinnhold.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

røver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Lymphogranuloma venereum DNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2-5 virkedager.

Merknader 

LGV er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.