Analyser

Influensavirus A, subtyping

12.06.2019Versjon 1.2Forfatter: Ingvild Klundby, Samuel Fredriksson, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Påvist Influensavirus A er en forutsetning for subtyping.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk. Kvalitativ påvisning av Influensa A subtyper.

Svar 

Svar utgis som Influensavirus A med subtype.