Forord

28.01.2023Versjon 0.10

Første utgave av vår Metodebok kom i november 1999. Senere er den blitt regelmessig revidert. Siste revisjon skjer nå i vinterhalvåret 2022/2023. Etter 2016 er boken blitt heldigitalisert, som app og i web versjon, hvor det ifølge vår digitale leverandør opplyser at det er mellom 90.000 og 100.000 årlige oppslag.

 

Vi opplever alle økende byråkratisering innen sykehusvesenet med endringer som ikke alltid oppleves å være til pasientene og de ansattes beste. Det har blitt mindre og mindre tid til refleksjon og fagutvikling. I en slik tid er det viktig å holde den faglige fanen høyt. Arbeidet med Metodeboken hjelper oss med det.

 

Det er forfatterne som er ansvarlige for redigering av kapitlene og avdelings ledelse er ansvarlig for innholdet. Våre metoder er i størst mulig grad basert på tilgjengelig vitenskap, men tilrettelagt for lokale forhold.

 

Selv om boken brukes ved veldig mange ortopediske avdelinger i Norge er det fortsatt en Metodebok som er skrevet for ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus, OUS og som er tilpasset våre forhold og vår organisasjon.

 

Tegningen er utført av Thale Asp, Anders Hammer, Stefan Huhnstock, Kari Hårklau Ulltang, Per Wirén, Jan Erik Brattgjerd, Alf Inge Hellevik, Martin Riiser og Bjørn Bergene.

Deler av kapitelet "Hånd og håndledd" er basert på tekst fra Hebe Kvernmo da hun var seksjonsleder ved seksjonen.

 

 

Geir Stray Andreassen

Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, OUS

Redaktør
Januar 2023

  • Gå til avsnitt
  • Lukk