Analyser

Borrelia IgG/IgM (ELISA)

21.07.2023Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

 

NB! Ved mistanke om nevroborreliose må serum og spinalvæske fra samme dag brukes.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Kvantitativ bestemmelse av spesifikke antistoffer mot antigen i Borrelia burgdorferi sensu lato (inkludert Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii og Borrelia afzelii).

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/ Ikke påvist)

Evt. også kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

Svartid 

1-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Vurdering av borreliaserologi er ikke mulig uten gode kliniske opplysninger.

 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

 

 

Merknader 

Borrelia artritt, acrodermatitt, muskoloskeletal borreliose og nevroborreliose er meldepliktig sykdom gr A.