Analyser

Dermatofyttdyrkning

28.06.2021Versjon 1.2

Indikasjon 

Forandringer i negl, hud eller hår der dermatofytt PCR er negativ, men det fortsatt er mistanke om dermatofytt-infeksjon. Eventuelt ved behov for artsbestemmelse av dermatofytt.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

 

Husk å oppgi begrunnelse for at det ønskes dyrkning.

Rutinemessig utføres kun PCR mtp dermatofytter, og mangelfulle kliniske opplysninger vil kunne føre til at dyrkning ikke blir utført.

Prøvebehandling 

Materialet sendes i tørr, steril beholder. Saltvann skal ikke tilsettes.

Hår bør ikke være lenger enn 3-4 cm.

 

Dersom det er rekvirert både dyrkning og PCR kan begge undersøkelser utføres i samme prøve, forutsatt at det er nok materiale.

Undersøkelsesprinsipp 

Soppdyrkning

Svar 

Oppvekst av dermatofytt rapporteres med mikrobenavn.

Svartid 

Negative prøver: Fire uker. (Foreløpig svar etter to uker.)

Positive prøver: Svartid varierer. Dermatofytter er generelt langsomtvoksende, og identifikasjon kan være tidkrevende.

Merknader 

Resistensbestemmelse av dermatofytter utføres ikke. Etter avtale kan dermatofyttisolater videresendes til Statens Serum Institut i København for resistensbestemmelse. Merk at svartiden kan være svært lang.