Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.4Forfatter: Grete Kro Birkeland, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved mistanke om Cytomegalovirus (CMV) sykdom.

 

Se Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

  • Ullevål: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.
  • Rikshospitalet: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan Cytomegalovirus IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer. Omtrent én uke etter er spesifikke Cytomegalovirus IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.