Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt A virus antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
03.08.2023Versjon 1.8Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-11-24

Indikasjon for prøvetaking 

Se Hepatitt A (HAV)

  • Kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus
  • Ved mistanke om akutt hepatitt, rekvirer også Hepatitt A virus IgM

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801,

Anti-HAV analyse.

 

Rikshospitalet:
Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Abbott Architect, anti-HAV IgG analyse

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.