Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt A virus (HAV) antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.11Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-11-24

Indikasjon for prøvetaking 

Se Hepatitt A (HAV)

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.