Organisering

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Per Morten Sandset


Generelt 

Poliklinikk, sengepost og vaktordning

 

Avdeling for blodsykdommer er organisert som én avdeling med to lokalisasjoner. Sengeposten er samlet på Rikshospitalet og har ansvar for pasienter på lands-, region- og områdesykehusnivå. Ved behov for innleggelse av lokalsykehuspasienter skal disse fortrinnsvis legges inn i Generell indremedisinsk sengepost (GIMS) i Medisinsk klinikk (Klinikk B) på Ullevål.

 

Avdeling for blodsykdommer har poliklinisk virksomhet ved Ullevål, hovedsakelig i forbindelse med oppfølging av lokalsykehuspasienter. Poliklinikken er lokalisert i 3. etasje i Bygg 20. Legene ved poliklinikken er ansvarlig for tilsyn av pasienter med blodsykdommer ved andre avdelinger på Ullevål. En av legene møter postlegene på GIMS tre ganger per uke for konferering og tilsyn av hematologiske pasienter.

 

På vanlige arbeidsdager fra kl. 08-16 er det egen bakvakt på Ullevål tilknyttet poliklinikken – vakttelefon 908 95 058.

 

Utenom ordinær arbeidstid fungerer bakvakten ved Avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet som bakvakt for hele OUS. Bakvakten kan kontaktes på telefon 23 07 00 00 (sentralbordet).