Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hasteprøver

18.05.2022Versjon 1.2

Hva er hasteprøver? 

Etter 2020 utvidet laboratoriene åpningstiden, og har ikke lengre tilkallingsvakt for håndtering av hasteprøver utenfor ordinær åpningstid. Det er likevel viktig å håndtere viss prøver som hasteprøver for optimal håndtering i laboratoriet.

 

Dette kan være aktuelt ved:

  • Håndtering av spinalvæsker, dype abscesser, sterile hulrom eller andre alvorlige infeksjonsprosesser der det er spesielt viktig å sikre at prøvematerialet håndteres raskt - for mange slike probelsmtillinger er det viktigste at man bruker mulighetne som finnes til å inkubere prøvematerialet direkte på blodkulturflasker:
  • Behov for mikroskopi av slike prøver.
  • Behov for hurtig agenspåvisning ved antigentest eller PCR
  • Ved behov for å organisere ekstra transport til laboraooriet slik at viktige prøver som rekker frem til laboratoriet i åpningstiden.

 

Laboratoriet vurderer prøver som hasteprøver avhengig av klinisk problemstilling og materialtype.

Kontakt 

Viktig:

  • Før forsendelse av hasteprøver bør rekvirerende lege kontakte avdelingen eller vakthavende lege.
  • Ved forsendelse må rekvirent sikre rask prøvetransport og merking av prøven slik at tid til prossesering kan minimeres.
  • Det oppgis relevante kliniske opplysninger på rekvisisjonen slik at laboratoriet kan ivareta prøven utenom normal rutine. Dersom telefonsvar ønskes bør eget telefonnummer/callingnummer oppgis på rekvisisjonen.

 

 .

 

Avdelingen har prosedyre for hvordan våre funn skal rapporteres til rekvirent. Telefoniske svar benyttes der det er viktig å få gitt et raskt svar, eventuelt der det er behov for å diskutere resultat direkte med rekvirent.