Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hasteprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
06.10.2022Versjon 1.5Forfatter: Andreas Lind, Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-10-06

Hva er hasteprøver? 

Rekvirende lege kan definere prøver som hasteprøver ut fra egen klinisk vurdering.

 

Dette kan være aktuelt ved:

 • Håndtering av spinalvæsker, dype abscesser, sterile hulrom eller andre alvorlige infeksjonsprosesser der det er spesielt viktig å sikre at prøvematerialet håndteres raskt - for mange slike probelsmtillinger er det viktigste at man bruker mulighetne som finnes til å inkubere prøvematerialet direkte på blodkulturflaske.
 • Behov for mikroskopi av slike prøver.
 • Behov for hurtig agenspåvisning ved antigentest eller PCR (tilbudet er avhengig av åpningstider og vil variere mellom laboratorier)
 • Analysering av viktige prøver som med normal forsendelse ikke rekker frem til laboratoriet i åpningstiden.

 

Laboratoriet vurderer prøver som hasteprøver avhengig av klinisk problemstilling og materialtype.

Kontakt 

Viktig:

 • Før forsendelse av hasteprøver bør rekvirerende lege kontakte avdelingen eller vakthavende lege.
 • I avdelingens åpningstid varsles vakthavende lege eller aktuell enhet før forsendelse, se kontaktinformasjon.
 • Ved forsendelse må rekvirent sikre rask prøvetransport og merking av prøven slik at tid til prossesering kan minimeres.
 • Det må oppgis relevante kliniske opplysninger på rekvisisjonen slik at laboratoriet kan ivareta prøven utenom normal rutine. Dersom telefonsvar ønskes bør eget telefonnummer/callingnummer oppgis på rekvisisjonen.
 • Se detaljer i Levering og forsendelse av prøver

 

 

Utenom laboratoriets åpningstid ivaretas hasteprøver avhengig av lokalisasjon og klinisk problemstilling. Se detaljer under aktuelle analyser;

 

 

For utvalgte mikrobiologiske hasteprøver (mikroskopi og dyrkning) utenom avdelingens åpningstid;

 

 

 • Rikshospitalet: Hasteprøver håndteres av vakthavende mikrobiolog Rikshospitalet etter avtale med rekvirerende lege, telefon: 95 78 24 77 (hjemmevakt).

 

 • Radiumhospitalet: Ved behov for medisinskfaglig assistanse kan rekvirerende lege kontakte vakthavende mikrobiolog Rikshospitalet, telefon: 95 78 24 77 (hjemmevakt).

 

 • Aker: Ved behov for medisinskfaglig assistanse kan rekvirerende lege kontakte vakthavende mikrobiolog Rikshospitalet, telefon: 95 78 24 77 (hjemmevakt).

 

Avdelingen har prosedyre for hvordan våre funn skal rapporteres til rekvirent. Telefoniske svar benyttes der det er viktig å få gitt et raskt svar, eventuelt der det er behov for å diskutere resultat direkte med rekvirent.